Τί Προσφέρουμε

  • Δωρεάν Επίσκεψη

    Χωρίς καμία χρέωση μπορούμε να μελετήσουμε το χώρο σας, να σας συμβουλεύσουμε και να σας δώσουμε κοστολόγιο άμεσα!

  • -30% Έκπτωση

    Προσφέρουμε έκπτωση σε όλα μας τα υφάσματα, κάνοντας τα πιο προσιτά από ποτέ, εφόσον συνδιαστούν με μία από τις υπηρεσίες μας.

  • Γραπτή Εγγύηση

    Παρέχουμε Γραπτή Εγγύηση για όλες τις εργασίες μας, είτε όταν πρόκειται για υπηρεσίες επισκευής, είτε για νέες κατασκευές.